top of page

Contact

Inlichtingen zijn te verkrijgen: 

Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Inspectie van de sociale wetten Centraal Bestuur
Ernest blérotstraat 1
1070 Brussel
Fax: 02/233/48/29
Email: TSW.Kinderarbeid@werk.belgie.be

Wetteksten

  • Wet van 5 augustus 1992 inzake de kinderarbeid (Belgisch Staatsblad van 28  augustus 1992)

  • Koninklijk besluit van 11 maart 1993 betreffende de kinderarbeid  (Belgisch Staatsblad van 9 april 1993)

bottom of page