top of page

Welke activiteiten?

Afwijkingen op het algemeen verbod van kinderarbeid zijn mogelijk voor werkzaamheden die binnen het kader van de opvoeding of vorming van kinderen vallen en uitzonderlijk voor welbepaalde werkzaamheden waarvoor een individuele afwijking werd verkregen. Het is evenwel steeds verboden kinderen enige werkzaamheid te doen of te laten uitvoeren die een nadelige invloed kan hebben op de ontwikkeling van het kind op pedagogisch, intellectueel of sociaal vlak, zijn fysieke, psychische of morele integriteit in gevaar brengt of die schadelijk is voor enig aspect van zijn welzijn.

Toegelaten activiteiten.

Het verbod om kinderen arbeid te doen of te laten verrichten geldt enkel voor de werkzaamheden die vallen buiten het kader van hun opvoeding of vorming. 

 

Zijn dus niet verboden: de bezigheden in de eigen huishouding, de school, de jeugdorganisatie of elke andere groepering of instelling die zich met de opvoeding en vorming van de kinderen bezighoudt, zelfs indien deze werkzaamheden een productief karakter hebben of in het maatschappelijk verkeer ingeschakeld zijn. 

Noch een openbare voorstelling gegeven door een school of jeugdorganisatie, noch het deelnemen van een schoolklas aan een spelprogramma op televisie vallen dus onder de verbodsbepaling. Voor al deze activiteiten moet dan ook geen voorafgaande toelating gevraagd worden.

Toegelaten activiteiten mits toestemming van de overheid.

Bepaalde werkzaamheden mogen door kinderen worden uitgevoerd wanneer vooraf een individuele afwijking werd verkregen. 

Deze afwijking wordt toegekend door de directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voorzover aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

  • de medewerking van kinderen als acteur, figurant, zanger, muzikant of danser aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard, 

  • zoals onder andere:

  • toneel, opera, ballet of circus; 

  • dans-, muziek- of zangwedstrijden of enige andere podiumwedstrijd of -activiteit (bijvoorbeeld playback- en soundmixshows); 

  • de medewerking van kinderen als acteur, figurant, zanger, muzikant of model aan beeld- of klankregistraties of rechtstreekse uitzendingen voor radio of televisie, al dan niet voor reclamedoeleinden; 

  • de medewerking van kinderen als figurant of model aan fotosessies, al dan niet voor reclamedoeleinden; 

  • de medewerking van kinderen als model of figurant aan modeshows en voorstellingen van collecties klederen.

Het is niet mogelijk om een individuele afwijking aan te vragen voor een activiteit die niet in de wet is vermeld. 

 

De individuele afwijkingen worden maar toegestaan voor een bepaalde tijd en voor een bepaalde werkzaamheid. 

 

Deze werkzaamheid kan weliswaar uit verscheidene afzonderlijke prestaties bestaan: bijvoorbeeld; een aantal opvoeringen van eenzelfde toneelstuk, op diverse data en/of locaties.

bottom of page